top of page

Coordinat Yapı hedeflerine dönük iş stratejilerini hayata geçirecek güçlü bir organizasyon yapısı oluşturmanın “Önce İnsan” anlayışıyla gerçekleşebileceğini iyi biliriz. Bu anlayış, şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanlarımıza dönük insan kaynakları yönetim modellerimizin ve kurum kültürümüzün temelini oluşturur.

İŞE ALMA

Şirketimizi geleceğe taşıyacak, kurum kültürüne uygun, nitelikli ve gelişim potansiyeli olan adaylarımızı, grubumuzun değerleri ve firmamızın yetkinliklerini dikkate alarak, fırsat eşitliği ilkesi ile işe alırız.

KURUMSAL GELİŞİM VE ÖĞRENME

İş hedeflerimizin gerçekleşmesi amacıyla öğrenen organizasyon kültürü yaratmanın etkisini bilerek, gelişim ve öğrenmeyi sürekli kılarız. En değerli sermayemizin çalışanlarımız olduğu bilinci ile öğrenen organizasyon oluşturmaya ve kurumsal gelişimde sürekliliği sağlamaya özen gösteririz. Değişim yönetimimizi, çalışanlarımız ile birlikte, sürekli gelişim anlayışı içinde sağlarız.

KARİYER YÖNETİMİ

Tüm çalışanlarımızın birbirinden farklı potansiyellerini açığa çıkaracak bir kariyer modeli ile grubumuz bünyesindeki atama ve terfi süreçlerinde fırsat eşitliğini gözeterek öncelikle içeriden atama anlayışını benimseriz. Bugünden yola çıkarak geleceği biçimlendirmek amacıyla kurumsal hedeflerimiz ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerini geniş ölçekli düşünce programında bütünleştirerek yürütürüz.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Hedeflerle Yönetim yaklaşımını benimseyerek, çalışanlarımıza iş hedefleri bazında performans ve gelişimlerine dönük geri bildirimler vermek üzere adil ve objektif bir performans yönetim sistemini uygularız.

Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerini; kurumsal ana stratejiler ve hedeflerimizi de dikkate alarak performans sonuçlarına göre planlarız.

bottom of page