top of page

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASICoordinat; çevre dostu, ileri teknoloji ile donatılmış, dünya standartlarında üst yapılar inşa ederken, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı, faaliyetleri sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.
Coordinat Yapı, aşağıdaki prensiplere göre hareket eder;

 

 • İnsana değer anlayışıyla oluşturulan İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde güvenli çalışma ortamını sağlamak, çevre kirlenmesinin, iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesi ilkesiyle çalışmak,

 •  

 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konusundaki yasal düzenlemelere, uluslararası standartlara ve etik kurallara uygun, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımı benimsemek,

 •  

 • Ölçülebilir yıllık İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre hedefleri belirleyerek, bu hedefleri tüm çalışanlarıyla paylaşmak ve toplam katılımı teşvik ederek hedefleri gerçekleştirmek,

 •  

 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltmak için çalışmak, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konusunda işcilere ve işci temsilcilerine danışmak ve katılımlarını sağlamak,

 •  

 • Yönetim olarak sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politikaların gereklerinin yerine getirilmesi ve günün şartlarına göre revize edilmesi için çalışmalar yürütmek,

 •  

 • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak,

 •  

 • Çalışanların yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle geliştirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı, moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı, hem güvenlik hem de verim bakımından hedeflemek,

 •  

 • Yaşam döngüsü içerisinde çevresel etkileri azaltıp çevre kirliliğini önleyerek, yapılan faaliyetlerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmeyi ya da indirgenmesini hedeflemek,

 •  

 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetimi kapsamında risk ve fırsatları değerlendirirken; acil durumlar, olası tüm çevre boyutları ve etkilerini dikkate alarak risklerin en aza indirilmesini ve potansiyel fırsatların değerlendirilmesini sağlamak

bottom of page