top of page

Ticari Elektronik İleti Gönderimi için Onay Alınma Yöntem ve Usulleri

Elektronik iletişim adresinin sahibi, ticari elektronik ileti almaya açıkça onay vermelidir. Onay, elektronik iletişim adresinin sahibi tarafından verilmelidir. Tacir niteliği taşımayan tüzel kişilerin elektronik iletişim adresleri bakımından da onay, tüzel kişinin temsile yetkili organı tarafından verilmelidir.

Ticari elektronik ileti almaya onay verme, kişiye sıkı sıkı bağlı bir hak olduğundan ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar ve küçükler kullandıkları elektronik iletişim adresleri bakımından yasal temsilcilerinin rızası olmaksızın onay verebilirler.

Ticari İletişim ve Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracılığıyla verilebilir. Onay metni içinde alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer almalıdır. Onayın yazılı alınması halinde onay verenin imzası da bulunmalıdır.

Elektronik ortamda onay; sözlü olarak, belli kelimelerin mesaj olarak atılması veya internet sitesinde bir kutucuğun işaretlenmesi suretiyle verilebilir. Ancak bu son durumda, kutucuğun önceden işaretli olmaması, işaretin onay veren kişi tarafından konması gerekir.

Ticari İletişim ve Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca onay, abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınması gerekir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; onayın alındığının ispatı hizmet sağlayıcıya aittir. Hizmet sağlayıcı ve varsa aracı hizmet sağlayıcı onayın alındığına ilişkin ispat vasıtalarını onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle saklamak zorundadır.

Onay yazılı olarak verildiyse, alıcının imzasını içeren onay metni ispata yeterli olacaktır. Telefonda alınan onay ise telefon kaydı ile ispatlanabilir. Telefon kaydının alınması ve saklanması için de alıcının ayrıca onay vermesi gerekmektedir. E-posta yoluyla onay verilmesinde ise genellikle “double-opt-in” denilen bir yöntem izlenmektedir. Bu yöntemde,alıcı elektronik ortamda e- posta adresini hizmet sağlayıcıya bildirmekte, ardından hizmet sağlayıcı bu adrese; adresi kullanan kişi ile adresi hizmet sağlayıcıya veren kişinin aynı olduğunu teyit etmek amacıyla aktivasyon linki içeren bir e-posta göndermektedir. Alıcı bu e- postada yer alan linke tıklarsa, ticari ileti almaya onay vermiş sayılmaktadır.

bottom of page